contacte

Lluci Juan
C/ Major Nº72
46812, Aielo de Malferit
València

605677559
luci.aj@hotmail.comÉs un projecte de llarg procés, que requereix de diferents fases. En primer lloc es realitza una posta en contacte amb les xarxes de dones de la localitat, entrevistes personals, busqueta de fotografies, objectes etc. La informació que ens donen estes dones sobre les seves experiències en els carrers d’un medi rural serà transcrit a un bloc on es podrà consultar, indicant el lloc al que fan referència.
Per finalitzar, en els carrers del poble es col·locaran uns retaules de ceràmica amb imatges i textos sobre aquestes històries, per recalcar la presència d’aquestes dones que treballaren en el dia a dia de la localitat.